H-Doelgroepen

CONSTRUCTIEF OMGAAN MET VERSCHILLEN

Samen anders, samen één

-
Een betere wereld begint bij jezelf.

Mahatma Gandhi
-

Constructief omgaan met diversiteit

Samen anders, samen één

 • Zoek je een vernieuwende invulling voor je pedagogische studiedag?
 • Wil je positief en constructief naar verschillen in persoonlijkheid kijken?
 • Wil je de samenwerking tussen leerkrachten en directie versterken ?
 • Wil je effectiever communiceren?
 • Wil je beter met conflicten omgaan?
 • Wil je de individuele noden van collega’s en leerlingen beter inschatten?

Deze training biedt je een kader om constructief naar verschillen te kijken. Zowel bij de directie als bij leerkrachten en studenten.

We gaan samen aan de slag met MBTI. Door middel van dit instrument krijgen we inzicht in de eigen persoonlijkheid, ons ontwikkelingspotentieel, oorzaken van stress, …. We staan stil bij onszelf en scheppen een kader om de anderen beter te leren kennen en te waarderen.

Een krachtige leeromgeving houdt rekening met de talenten en mogelijkheden van elk individu.

Thema’s

 • Ontwikkeling
 • Samenwerking
 • Communicatie
 • Conflictbeheersing

Aanpak

Tijdens een gesprek overlopen we samen de aanpak en het doel van de vorming. Deze training is mogelijk vanaf een halve dag.

Afhankelijk van de behoeften kan onze coach werken met verschillende werkvormen.

Onze trainer gebruikt het leerproces om parallel de vinger te leggen op moeilijkheden, uitdagingen en frustraties waar de groep mee te kampen heeft. Elke training is op maat en kent zijn eigen accenten.

Doelgroep

 • Directie
 • Leerkrachten
 • Opvoeders
 • Docenten