WAT IS MBTI EN HOE KAN IK DIT TOEPASSEN?

-
Alles wat ons in anderen interesseert,
kan ons iets doen begrijpen over onszelf.

Carl Gustav Jung
-

Wat is MBTI en hoe kan ik dit toepassen?

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator®) is een zeer krachtig instrument voor persoonlijke ontwikkeling en meer zelfinzicht. MBTI beschrijft op een positieve en constructieve manier verschillen tussen mensen en is hiermee een van de meest populaire persoonlijkheidsinstrumenten ter wereld.

MBTI is gebaseerd op de psychologische theorie van Carl Jung. Katharina Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers gingen met de theorie van Jung aan de slag en maakten deze toegankelijk door een vragenlijst te ontwikkelen.

Op basis van deze vragenlijst en een persoonlijk feedbackgesprek met een gecertificeerde MBTI trainer wordt een MBTI type vastgesteld. De vragenlijst geeft inzicht in onderstaande basisvoorkeuren:

 1. Waar haal je je energie vandaan? ( E-I )
 2. Waar richt je je aandacht op? ( S-N )
 3. Hoe ga je om met informatie? ( T-F )
 4. Hoe sta je in het leven? ( J-P )

Toepassingen

MBTI helpt ons inzicht in normale persoonlijkheidsverschillen te vergroten. Omdat MBTI basispatronen van het menselijk functioneren verklaart, kunnen we MBTI voor diverse doeleinden toepassen:

 1. Zelfkennis en ontwikkeling
 2. Communicatie verbetering
 3. Teambuilding
 4. Management- en leiderschapstrainingen
 5. Probleemoplossing
 6. Change management
 7. Stress management
 8. Conflictmanagement

Aanpak

Elke deelnemer vult online en individueel de MBTI vragenlijst in.

Vanuit het uitgangspunt dat eenieder zichzelf het beste kent, zal daaropvolgend iedere deelnemer het eigen type inschatten. Dit kan zowel tijdens een persoonlijk feedback gesprek als tijdens een teamworkshop.

Door middel van een aantal vragen, voorbeelden en oefeningen worden de verschillende basisvoorkeuren overlopen en het proces van zelf-inschatting begeleid. Na afloop worden deze resultaten vergeleken met die van de vragenlijst en ontvangen alle deelnemers een uitgebreide rapportage van hun best passende MBTI type.

Raadpleeg onze FAQ of
contacteer ons voor meer informatie
of een programma op maat.