H-Doelgroepen

TEAMCOACHING

Breng je team organisch in beweging

-
Together
Everybody
Achieves
More
-

Teamcoaching

Breng je team organisch in beweging

 • Sta je als team voor nieuwe uitdagingen?
 • Wil je efficiënter samenwerken?
 • Wil je de communicatie binnen je team verbeteren?
 • Wil je beter met conflicten omgaan?
 • Wil je op een positieve en constructieve manier naar verschillen kijken?

Dit zijn enkele van de vele goede redenen om met teamcoaching aan de slag te gaan.

Een TEAM verschilt fundamenteel van een groep. Wij streven naar teams:

 1. die voortbouwen op een fundament van vertrouwen
 2. die kunnen omgaan met conflicten
 3. waar men steun en betrokkenheid biedt
 4. waar men verantwoordelijkheid neemt
 5. die samen werken aan een gezamenlijke doelstelling

Elk team heeft het potentieel om meer te zijn dan de som van zijn individuen.

Thema’s

 • communicatie
 • samenwerking
 • probleem oplossing
 • vertrouwen
 • conflicthantering
 • leiderschap
 • besluitvorming

Aanpak

Tijdens een intake gesprek bepalen we samen de aanpak en de doelstelling van de teamcoaching.

Samen gaan we na welke ontwikkeling we met uw team willen maken. We bekijken of we een halve dag training of verschillende groeps- en individuele sessies inplannen.

Afhankelijk van de behoeften van het team kan de coach werken met verschillende werkvormen.

Onze coach gebruikt het leerproces om parallel de vinger te leggen op moeilijkheden, uitdagingen en frustraties waar uw team mee te kampen heeft. Elke teamcoaching kent zijn eigen accenten.

Doelgroep

 • Management teams
 • Nieuw samengestelde teams
 • Teams met nieuwe uitdagingen

Raadpleeg onze FAQ of
contacteer ons voor meer informatie
of een programma op maat.